Bảng giá

bởi Chuyên gia Thẩm Mỹ
Các bảng giá

Bảng giá dụng cụ thẩm mỹ, tiểu phẫu, thiết bị Y tế

Tìm kiếm sản phẩm sẽ hiệu quả hơn

Bảng giá dịch vụ nâng mũi

Giá mùa dịch Covid 19

GOLDEN

TR 15
 • Các loại sụn khác nhau sẽ có giá khác nhau

DIAMOND

TR 25
 • Các loại sụn khác nhau sẽ có giá khác nhau
PHỔ BIẾN

SAPPHIRE

TR 20
 • Các loại sụn khác nhau sẽ có giá khác nhau

Bảng giá dịch vụ nâng ngực

Giá hỗ trợ mùa dịch Covid 19

Mento

tr60
tr 42
 • Bác sĩ các bệnh viện lớn, chuyên môn hàng đầu lĩnh vực thẩm mỹ nâng ngực thực hiện

Nano

tr80
tr 55
 • Bác sĩ các bệnh viện lớn, chuyên môn hàng đầu lĩnh vực thẩm mỹ nâng ngực thực hiện

Nano Chip

tr100
tr 66
 • Bác sĩ các bệnh viện lớn, chuyên môn hàng đầu lĩnh vực thẩm mỹ nâng ngực thực hiện

Nano Chip Ecom

tr140
tr 80
 • Bác sĩ các bệnh viện lớn, chuyên môn hàng đầu lĩnh vực thẩm mỹ nâng ngực thực hiện

Bảng giá dịch cắt mí, cắt môi, độn cằm, tiêm bắp

Bảng giá Cắt mí

4-5tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá Cắt môi

4-5tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá Độn cằm

10-15tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá Tiêm bắp

4-6tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá dịch vụ tiêm filler, tiêm thon gọn hàm
Thu hẹp âm đạo, cắt môi cô bé

Bảng giá tiêm filler, botox

1-3tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá tiêm thon gọn hàm

2-3tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá thu hẹp âm đạo

8-12tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất

Bảng giá cắt môi cô bé dưới

6-8tr
 • Tư vấn để nhận giá tốt nhất